Bảng giá đất được dùng để làm gì? – duancanhodatxanh.com


Ads_ngang
Website bất động sản pci duanempirecitycomplex.com lĩnh vực mua bán cho thuê căn hộ, bất động sản nhà đất có bài Bảng giá đất được dùng để làm gì? – duancanhodatxanh.comCafeLand – Tới thời điểm này, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành bảng giá đất giai đoạn 05 năm (từ năm 2020 đến năm 2024), bắt đầu áp dụng từ 01/01/2020. Không ít người thắc mắc bảng giá đất được dùng để làm gì? Có phải là được dùng để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hay không?
CafeLand – Tới thời điểm này, nhiều tỉnh, phố xá trên toàn nước đã ban hành bảng giá đất thời kì 05 năm (từ năm 2020 đến năm 2024), bắt đầu áp dụng từ 01/01/2020. Không ít người thắc mắc bảng giá đất được sử dụng để làm gì? Có phải là được dùng làm tính tiền bồi hoàn khi chính phủ thu hồi đất hay không?

Trong lĩnh vực đất đai, bảng giá đất và giá đất cụ thể là những từ ngữ được dùng nhiều. Cùng là giá, nhưng hai loại giá đất này có sự không giống nhau trong số tình huống áp dụng.

Bảng giá đất

Theo quy định tại Điều 114 Luật đất đai 2013, “Bảng giá đất” và “Giá đất cụ thể” là khác nhau. Cụ thể:

– Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp:

+ Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

+ Tính thuế sử dụng đất;

+ Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

+ Tính tiền xử phạt vi phạm hành chánh trong nghề đất đai;

+ Tính tiền bồi hoàn cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

+ Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tình nguyện hoàn trả đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất hoàn lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiểu sử từ trước dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiểu sử từ trước dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Giá đất cụ thể

–  Giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và tin tức về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất thích hợp và được sử dụng để làm căn cứ trong những tình huống sau đây:

+  Tính lịch sử từ trước dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chẳng cần là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

+ Tính tiểu sử từ trước dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiểu sử từ trước dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thừa nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiểu sử từ trước dụng đất;

+ Tính tiền thuê đất đối với tình huống Nhà nước cho mướn đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp chính phủ mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc tình huống Nhà nước giao đất có thu lịch sử từ trước dụng đất, cho mướn đất trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho mướn đất trả tiền thuê đất hàng năm;

+ Tính tiền bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất.

Như vậy, khi chính phủ tiến hành thu hồi đất, tình huống người dân có đủ điều kiện được bồi thông thường sẽ dựa vào “Giá đất cụ thể” của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định tịch thu đất chứ không phải dựa vào giá tại “Bảng giá đất” 05 năm.

Điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định điều kiện với 06 nhóm đối tượng khi nhà nước tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

(1)  Hộ gia đình, cá nhân

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được bồi hoàn khi đảm bảo đủ các điều kiện sau:

– Đang sử dụng đất không cần là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

– Có sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ mà chưa được cấp. Trừ tình huống sau:

Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Trường hợp này chưa được đền bù theo quy chế trên mà được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp (Theo khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013).

Ngoài ra, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện được cấp sổ và chưa được cấp cũng sẽ được bồi thường.

(2) Cộng đồng dân cư, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được đền bù trong lúc sử dụng đất mà chẳng cần là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có sổ đỏ hoặc đủ điều kiện được cấp sổ đỏ mà không được cấp.

(3) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được bồi hoàn khi Nhà nước thu hồi đất trong những tình huống sau:

– Được Nhà nước giao đất có thu lịch sử từ trước dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê;

– Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ mà không được cấp.

(4) Tổ chức được Nhà nước giao đất

Tổ chức được Nhà nước giao đất được bồi thường trong những tình huống sau:

– Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho mướn đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

– Nhận kế thừa quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiểu sử từ trước dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có xuất xứ từ ngân sách nhà nước, có sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ đỏ mà không được cấp.

(5) Tổ chức quốc tế có chức năng ngoại giao

Tổ chức quốc tế có chức năng ngoại giao được Nhà nước Việt Nam bồi thường khi được Nhà nước cho mướn đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ đỏ mà chưa được cấp.

(6)  Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư quốc tế được bồi thường trong những trường hợp sau:

– Được Nhà nước giao đất có thu lịch sử từ trước dụng đất để thi hành dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê;

– Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê, có sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ đỏ mà chưa được cấp.

Từ khóa bài viết: bang gia dat,gia nha dat,gia dat

Bài viết Bảng giá đất được dùng để làm gì? – duancanhodatxanh.com được tổng hợp và biên tập bởi sửa máy tính PCI – PCI Group Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Ads_ngang