Cách Thêm và Xóa hàng và cột trong Excel nhanh


Ads_ngang
Website bất động sản pci duanempirecitycomplex.com lĩnh vực mua bán cho thuê căn hộ, bất động sản nhà đất có bài Cách Thêm và Xóa hàng và cột trong Excel nhanh

Ngay cả khi bạn là người lập kế hoạch cẩn thận, bạn cũng có thể sẽ quyết định rằng bạn mong muốn thay đổi bố cục của bảng tính Excel. Có thể bạn mong muốn dữ liệu trong một cột khác trong bảng tính của mình (còn được coi là bảng tính) hoặc một số hàng nhất định hóa ra không cần thiết. Excel giúp chèn và xóa các hàng và cột dễ dàng.

Cách Thêm hàng trong Excel

cách thêm hoặc xóa các hàng và cột Excel

Khi cột và hàng chứa dữ liệu bị xóa,  dữ liệu  cũng bị xóa. Những mất mát này cũng ảnh hưởng đến  các công thức  và biểu đồ tham chiếu dữ liệu trong số cột và hàng bị xóa.

Nếu bạn vô tình xóa các cột hoặc hàng chứa dữ liệu, hãy sử dụng  tính năng hoàn tác để lấy lại dữ liệu của bạn.

Thêm hàng bằng phím tắt

Tổ hợp phím bàn phím được sử dụng để thêm hàng vào bảng tính là:

   Ctrl    +    Shift    + "    +    " (dấu cộng)  

Lưu ý  : Nếu bạn có bàn phím có Bàn phím số ở bên phải bàn phím thông thường, hãy sử dụng dấu  +  ở đó mà không cần  phím Shift  . Sự kết hợp chính là:

   Ctrl    + "    +    " (dấu cộng)  

Trước khi thêm 1 hàng, hãy cho Excel biết nơi bạn muốn chèn cái mới bằng phương pháp chọn hàng xóm của nó. Điều này cũng có thể có thể được thi hành bằng phương pháp sử dụng  phím tắt  :

   Shift    +    Phím cách   

Excel chèn hàng mới phía trên hàng đã chọn.

Để thêm một hàng bằng cách dùng phím tắt

 1. Chọn một ô trong hàng nơi bạn mong muốn thêm hàng mới.
 2. Bấm và giữ  phím Shift  trên bàn phím
 3. Nhấn  phím cách  mà không nhả  phím Shift  .
 4. Toàn bộ hàng được tô sáng.
 5. Nhấn và giữ  phím Ctrl  và  Shift  trên bàn phím.
 6. Nhấn phím ”  +  ” mà không nhả  phím Ctrl và Shift.
 7. Một hàng mới được thêm vào phía trên hàng đã chọn.

Để thêm nhiều hàng liền kề bằng phương pháp sử dụng phím tắt

Cho Excel biết có bao nhiêu hàng liền kề mới mà bạn mong muốn thêm vô bảng tính bằng phương pháp chọn cùng con số hàng hiện có. Nếu bạn mong muốn chèn hai hàng mới, hãy chọn hai hàng hiện có nơi bạn mong muốn đặt các hàng mới. Nếu bạn mong muốn ba hàng mới, chọn ba hàng hiện có.

Để thêm ba hàng mới vào một bảng tính

 1. Chọn một ô trong hàng nơi bạn mong muốn thêm các hàng mới.
 2. Bấm và giữ  phím Shift  .
 3. Nhấn  phím cách  mà không nhả  phím Shift  .
 4. Toàn bộ hàng được tô sáng.
 5. Tiếp tục giữ  phím Shift  .
 6. Nhấn phím  mũi tên Lên  hai lần để chọn hai hàng bổ sung.
 7. Nhấn và giữ  phím Ctrl  và  Shift  .
 8. Nhấn phím ”  +  ” mà không nhả phím Ctrl và Shift.
 9. Ba hàng mới được thêm vào sinh sống trên các hàng đã chọn.

Thêm hàng bằng Menu ngữ cảnh

Tùy chọn trong menu ngữ cảnh (còn được xem là menu chuột phải) thêm hàng vào bảng tính là Insert  .

Giống như cách thức bàn phím ở trên, trước lúc thêm một hàng, hãy cho Excel biết nơi bạn mong muốn chèn cái mới bằng cách chọn láng giềng của nó.

Cách dễ nhất để thêm hàng bằng menu ngữ cảnh là chọn toàn bộ hàng bằng cách chọn  tiêu đề hàng  .

Để thêm 1 hàng vào bảng tính

 1. Chọn tiêu đề hàng của 1 hàng nơi bạn muốn thêm hàng mới. Toàn bộ hàng được tô sáng.
 2. Nhấp chuột phải vào hàng đã chọn để mở menu ngữ cảnh.
 3. Chọn Insert  từ menu.
 4. Một hàng mới được thêm nữa phía trên hàng đã chọn.

Để thêm nhiều hàng liền kề

Cho Excel biết có bao nhiêu hàng mới bạn muốn thêm vô bảng tính bằng cách chọn cùng số lượng hàng hiện có.

Để thêm ba hàng mới vào một bảng tính

 1. Trong tiêu đề hàng, kéo bằng con trỏ chuột để tô sáng ba hàng nơi bạn mong muốn thêm hàng mới.
 2. Nhấp chuột phải vào các hàng đã chọn.
 3. Chọn Insert  từ menu.
 4. Ba hàng mới được thêm nữa sinh sống trên các hàng đã chọn.

Cách Xóa hàng trong Excel

Ảnh chụp màn hình cho thấy cách xóa một hàng trong Excel

Tổ hợp phím bàn phím để xóa các hàng khỏi bảng tính là:

  Ctrl  + "  -  " (dấu trừ) 

Cách đơn giản nhất để xóa một hàng là chọn toàn bộ hàng cần xóa. Điều này cũng cũng đều có thể được thực hành bằng cách sử dụng phím tắt:

  Shift  +  Phím cách  

Để xóa một hàng đơn bằng cách sử dụng phím tắt

 1. Chọn một ô trong hàng sẽ bị xóa.
 2. Bấm và giữ  phím Shift  .
 3. Nhấn  phím cách  mà không nhả  phím Shift  .
 4. Toàn bộ hàng được tô sáng.
 5. Thả  phím Shift  .
 6. Nhấn và giữ  phím Ctrl  .
 7. Nhấn phím ”   ” mà không nhả  phím Ctrl  .
 8. Hàng đã chọn sẽ bị xóa.

Để xóa các hàng liền kề bằng phương pháp dùng phím tắt

Chọn các hàng liền kề trong một bảng tính cấp phép bạn xóa mọi thứ chúng và một lúc. Chọn các hàng liền kề cũng đều có thể được thực hiện bằng các phím mũi tên trên bàn phím sau khi hàng đầu tiên được chọn.

Để xóa ba hàng từ Excel

 1. Chọn một ô trong 1 hàng ở cuối dưới cùng của nhóm hàng sẽ bị xóa.
 2. Bấm và giữ  phím Shift  .
 3. Nhấn  phím cách  mà không nhả  phím Shift  .
 4. Toàn bộ hàng được tô sáng.
 5. Tiếp tục giữ  phím Shift  .
 6. Nhấn phím  mũi tên Lên  hai lần để chọn hai hàng bổ sung.
 7. Thả  phím Shift  .
 8. Nhấn và giữ  phím Ctrl  .
 9. Nhấn phím ”   ” mà không nhả  phím Ctrl  .
 10. Ba hàng đã chọn sẽ bị xóa.

Xóa hàng bằng Menu ngữ cảnh

Tùy chọn trong menu ngữ cảnh (hoặc menu chuột phải) được dùng để làm xóa các hàng khỏi bảng tính là Xóa.

Cách đơn giản nhất để xóa các hàng bằng menu ngữ cảnh là làm nổi bật toàn bộ hàng bằng phương pháp chọn tiêu đề hàng.

Để xóa một hàng đơn vào bảng tính

 1. Chọn tiêu đề hàng của hàng sẽ bị xóa.
 2. Nhấp chuột phải vào hàng đã chọn để mở menu ngữ cảnh.
 3. Chọn  Xóa  từ menu.
 4. Hàng đã chọn sẽ bị xóa.

Để xóa nhiều hàng liền kề

Một lần nữa, nhiều hàng liền kề cũng có thể bị xóa cùng một lúc nếu tất cả chúng được chọn

Để xóa ba hàng từ một bảng tính

Trong tiêu đề hàng, kéo bằng con trỏ chuột để tô sáng ba hàng liền kề.

 1. Nhấp chuột phải vào các hàng đã chọn.
 2. Chọn  Xóa  từ menu.
 3. Ba hàng đã chọn sẽ bị xóa.

Để xóa các hàng riêng biệt

Các hàng biệt lập hoặc không liền kề cũng đều có thể bị xóa cùng theo đó bằng cách chọn chúng bằng  phím Ctrl  và chuột.

Để chọn hàng biệt lập

 1. Chọn tiêu đề hàng của hàng trước mắt sẽ bị xóa.
 2. Nhấn và giữ  phím Ctrl  .
 3. Chọn các hàng bổ sung trong tiêu đề hàng để làm nổi bật chúng.
 4. Nhấp chuột phải vào các hàng đã chọn.
 5. Chọn  Xóa  từ menu.
 6. Các hàng đã chọn sẽ bị xóa.

Thêm cột vào trong Excel

Ảnh chụp màn hình cho thấy cách thêm cột vào bảng tính Excel

Tổ hợp phím bàn phím để thêm cột vào bảng tính giống như để thêm hàng:

   Ctrl    +    Shift    + "    +    " (dấu cộng)  

Lưu ý  : Nếu bạn có  bàn phím có Bàn phím số  ở bên phải bàn phím thông thường, hãy sử dụng dấu  +  ở đó mà chẳng cần phím Shift. Tổ hợp  phím  trở thành  Ctrl  +  +  .

Trước khi thêm một cột, hãy cho Excel biết nơi bạn mong muốn chèn cột mới bằng cách chọn hàng xóm của nó. Điều này cũng cũng có thể được thực hành bằng phương pháp dùng phím tắt:

   Ctrl    +    Phím cách   

Excel chèn cột mới vào bên trái của cột được chọn.

Để thêm một cột bằng cách sử dụng phím tắt

 1. Chọn một ô trong cột nơi bạn mong muốn thêm cột mới.
 2. Nhấn và giữ  phím Ctrl  .
 3. Nhấn  phím cách  mà không nhả  phím Ctrl  .
 4. Toàn bộ cột được tô sáng.
 5. Nhấn và giữ  phím Ctrl và Shift  .
 6. Nhấn và nhả ”  +  ” mà không nhả phím Ctrl và Shift.
 7. Một cột mới được thêm vào bên trái của cột được chọn.

Để thêm nhiều cột liền kề bằng phương pháp sử dụng phím tắt

Cho Excel biết có bao nhiêu cột liền kề mới mà bạn muốn thêm vô bảng tính bằng phương pháp chọn cùng số lượng cột hiện có.

Nếu bạn mong muốn chèn hai cột mới, hãy chọn hai cột hiện có nơi bạn mong muốn đặt cột mới. Nếu bạn mong muốn ba cột mới, chọn ba cột hiện có.

Để thêm ba cột mới vào một bảng tính

 1. Chọn một ô trong cột nơi bạn muốn thêm các cột mới.
 2. Nhấn và giữ  phím Ctrl  .
 3. Nhấn  phím cách  mà không nhả phím Ctrl.
 4. Toàn bộ cột được tô sáng.
 5. Thả  phím Ctrl  .
 6. Bấm và giữ  phím Shift  .
 7. Nhấn phím  mũi tên phải  hai lần để chọn hai cột bổ sung.
 8. Nhấn và giữ  phím Ctrl  và  Shift  trên bàn phím.
 9. Nhấn ”  +  ” mà không nhả phím Ctrl và Shift.
 10. Ba cột mới được thêm vào bên trái các cột đã chọn.

Thêm cột bằng menu ngữ cảnh

Tùy chọn trong menu ngữ cảnh được dùng làm thêm các cột vào trang tính là Insert  .

Trước khi thêm một cột, hãy cho Excel biết nơi bạn muốn chèn cột mới bằng phương pháp chọn hàng xóm của nó.

Cách dễ dàng nhất để thêm các cột bằng menu ngữ cảnh là làm nổi bật toàn bộ cột bằng phương pháp chọn tiêu đề cột.

Để thêm 1 cột vào bảng tính

 1. Chọn tiêu đề cột của một cột nơi bạn mong muốn thêm cột mới. Toàn bộ cột được tô sáng.
 2. Nhấp chuột phải vào cột đã chọn để mở menu ngữ cảnh.
 3. Chọn Insert  từ menu.
 4. Một cột mới được thêm nữa bên trái của cột được chọn.

Để thêm nhiều cột liền kề

Một lần nữa, với những hàng, hãy cho Excel biết bạn mong muốn thêm bao nhiêu cột mới vào bảng tính bằng cách chọn cùng số lượng cột hiện có.

Để thêm ba cột mới vào một bảng tính

 1. Trong tiêu đề cột, kéo bằng con trỏ chuột để tô sáng ba cột nơi bạn mong muốn các cột mới được thêm vào.
 2. Nhấp chuột phải vào các cột đã chọn.
 3. Chọn Insert  từ menu.
 4. Ba cột mới được thêm nữa bên trái của các cột được chọn.

Xóa các cột trong Excel

Ảnh chụp màn hình cho thấy cách xóa một cột trong sổ làm việc Excel

Tổ hợp phím bàn phím được sử dụng để xóa các cột khỏi bảng tính là:

   Ctrl    + "    -    " (dấu trừ)  

Điều quan trọng cần lưu ý là việc xóa một cột chỉ là như vậy – trong lúc có tùy chọn  ẩn các cột  , đó là cách không đều đều để loại bỏ các cột của bạn.

Cách dễ dàng nhất để xóa một cột là chọn toàn bộ cột cần xóa. Điều này cũng cũng đều có thể được thực hành bằng phương pháp sử dụng phím tắt:

   Ctrl    +    Phím cách   

Để xóa một cột đơn bằng cách sử dụng phím tắt

 1. Chọn một ô trong cột sẽ bị xóa.
 2. Nhấn và giữ  phím Ctrl  .
 3. Nhấn  phím cách  mà không nhả phím Shift.
 4. Toàn bộ cột được tô sáng.
 5. Tiếp tục giữ  phím Ctrl  .
 6. Nhấn và nhả phím ”   ” mà không nhả phím Ctrl.
 7. Cột đã chọn sẽ bị xóa.

Để xóa các cột liền kề bằng cách dùng phím tắt

Chọn các cột liền kề trong 1 bảng tính cấp phép bạn xóa tất cả chúng cùng một lúc. Chọn các cột liền kề có thể được thực hiện bằng các phím mũi tên trên bàn phím sau khi cột trước mắt được chọn.

Để xóa ba cột khỏi bảng tính

 1. Chọn một ô trong một cột ở cuối dưới cùng của nhóm các cột sẽ bị xóa.
 2. Bấm và giữ  phím Shift  .
 3. Nhấn  phím cách  mà không nhả phím Shift.
 4. Toàn bộ cột được tô sáng.
 5. Tiếp tục giữ  phím Shift  .
 6. Nhấn bàn phím  mũi tên lên  hai lần để chọn hai cột bổ sung.
 7. Thả  phím Shift  .
 8. Nhấn và giữ  phím Ctrl  .
 9. Nhấn và nhả phím ”   ” mà không nhả phím Ctrl.
 10. Ba cột được chọn sẽ bị xóa.

Xóa cột bằng menu ngữ cảnh

Tùy chọn trong menu ngữ cảnh được dùng làm xóa các cột khỏi bảng tính là Xóa.

Cách đơn giản nhất để xóa các cột bằng menu ngữ cảnh là làm nổi bật toàn bộ cột bằng cách chọn tiêu đề cột.

Để xóa một cột đơn vào bảng tính

 1. Chọn tiêu đề cột của cột sẽ bị xóa.
 2. Nhấp chuột phải vào cột đã chọn để mở menu ngữ cảnh.
 3. Chọn Delete từ menu.
 4. Cột đã chọn sẽ bị xóa.

Để xóa nhiều cột liền kề

Nhiều cột liền kề cũng đều có thể bị xóa cùng một lúc nếu tất cả chúng được chọn.

Để xóa ba cột khỏi bảng tính

 1. Trong tiêu đề cột, kéo bằng con trỏ chuột để tô sáng ba cột liền kề.
 2. Nhấp chuột phải vào các cột đã chọn.
 3. Chọn Delete từ menu.
 4. Ba cột được chọn sẽ bị xóa.

Để xóa các cột riêng biệt

Các cột biệt lập hoặc không liền kề có thể bị xóa cùng một lát bằng cách trước tiên chọn chúng bằng  phím Ctrl  và chuột.

Để chọn các cột riêng biệt

 1. Chọn tiêu đề cột của cột đầu tiên sẽ bị xóa.
 2. Nhấn và giữ  phím Ctrl  .
 3. Chọn các hàng bổ sung trong tiêu đề cột để làm nổi bật chúng.
 4. Nhấp chuột phải vào các cột đã chọn.
 5. Chọn Delete từ menu.
 6. Các cột được chọn sẽ bị xóa

Tìm biết thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!


Tags: Cách Thêm hàng trong Excel, Cách Xóa hàng trong Excel, Thêm cột vào trong Excel, Xóa các cột trong Excel

Từ khóa bài viết:

Bài viết Cách Thêm và Xóa hàng và cột trong Excel nhanh được tổng hợp và biên tập bởi sửa máy tính PCI – PCI Group Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Ads_ngang