Chuyển đổi hình thức hỗ trợ nhà ở cho người có công? – duancanhodatxanh.com


Ads_ngang
Website bất động sản pci duanempirecitycomplex.com lĩnh vực mua bán cho thuê căn hộ, bất động sản nhà đất có bài Chuyển đổi hình thức hỗ trợ nhà ở cho người có công? – duancanhodatxanh.comCử tri tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Xây dựng xem xét chủ trương cho phép UBND các tỉnh sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg còn dư để hỗ trợ cho các đối tượng đã đăng ký sửa chữa nhưng do nhà ở hư hỏng quá nặng phải tháo dỡ để xây nhà mới.
Cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Xây dựng coi xét chính sách cho phép UBND các tỉnh sử dụng nguồn kinh phí bổ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg còn dư để bổ trợ cho những đối tượng đã đăng ký sửa chữa nhưng do nhà ở hư hỏng quá nặng phải tháo dỡ để xây nhà mới.

Cử tri tỉnh Nghệ An…

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời cử tri tỉnh Nghệ An như sau:

Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, tại điểm đ Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP đã quy định: “Đối với tình huống thuộc diện được bổ trợ nhưng chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách Trung ương đã duyệt cấp cho bản địa thì cấp phép tiếp tục thực hiện; các trường hợp khác thì địa phương cân đối chi phí từ nguồn vốn hàng năm của bản địa hoặc kêu gọi từ nguồn đóng góp của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác để thực hiện hỗ trợ”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở có tên trong Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của bản địa (Đề án đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017) mà chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới hoặc trái lại thì được dùng ngân sách Trung ương đã cấp cho bản địa để thực hành bổ trợ (không làm phát sinh thêm chi phí từ ngân sách Trung ương đã duyệt cấp cho địa phương) như đề xuất nêu trên của cử tri tỉnh Nghệ An.

Từ khóa bài viết: nha o cho nguoi co cong,sua chua nha,thao do xay dung nha moi

Bài viết Chuyển đổi hình thức hỗ trợ nhà ở cho người có công? – duancanhodatxanh.com được tổng hợp và biên tập bởi sửa máy tính PCI – PCI Group Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Ads_ngang